Verplichte Behandelovereenkomst voor Kinderen

Met ingang van 1 januari dient een behandelingsovereenkomst getekend te worden door beide ouders of de wettelijke voogd voor kinderen onder de 12 jaar. Dit is bepaald door de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De behandelingsovereenkomst vindt u ook bij de bijlagen. Vanaf 1 januari 2018 zal ik u dan ook vragen deze behandelingsovereenkomst te tekenen alvorens uw kind in behandeling te nemen.
Meer informatie vindt u op www.bbeks.nl/WBGO.pdf.
Hier vind u mijn overeenkomst: Behandelovereenkomst Kinderen