Zorgverzekeringen 2014

Volgend jaar gaat er veel wijzigen in de zorgverzekering. Wat betreft de vergoedingen voor homeopathie betekent het dat u moet letten op wat er in uw aanvullende verzekering wijzigt. Veel verzekeringsmaatschappijen gaan met het maximale bedrag dat ze per dag vergoeden naar beneden. Turien en Co helaas ook. Er zijn nog drie maatschappijen die 100% van het consult per dag vergoeden, namelijk UMC, PNO ziektekosten en IZZ.
Voor de goede orde: een aanvullende verzekering valt buiten de eigen bijdrage van 360 euro. De eigen bijdrage heeft alleen betrekking op wat u uit uw basisverzekering gebruikt.
Bepaal voor uzelf wat u aan zorg denkt nodig te hebben. Vergeet niet uit te rekenen wat u kwijt bent aan premie per jaar bij het afsluiten van een verzekering. Als u meer vergoed krijgt per dag maar de polis is duur kunt u er nog nadelig uitkomen.
Hieronder stuur ik een link mee waarin u kunt doorklikken voor een overzicht aangaande de vergoedingen van de homeopathie is bij de zorgverzekeraars. Op de sites van de betreffende verzekeraars kunt u verdere informatie vinden over de inhoud en de premies van de polissen.

Klik op deze link: Vergoedingen overzicht 2014 om het overzicht te bekijken.